TAKE YOUR CHANCE, GO RESPONSIBLE!

Целта на Евро – Карибския портал за отговорен туризъм е да се превърне в първия Евро – Карибски портал в обществена ползва, който подкрепя инициативи на млади предприемачи в сферата на отговорния туризъм като:

1. идентифицира и представя съществуващи европейски инициативи/ компании/ услуги в сферата на отговорния туризъм и такива, които са създадени по време на проекта (Картиране на отговорния туризъм)

2. предлага работа и подкрепа на млади предприемачи (подкрепени благодарение на проекта „Възползвай се от шанса си, бъди отговорен! и  извън това партньорство) с ФОРУМ пространство за комуникация  с участието на всички партньори. Менторите комуникират и на база на експертизата си отговарят на въпроси. Транснационалното измерение дава по-добра перспектива за развитие на младите предприемачи в туризма, които често не са наясно с изискванията на световния туристически пазар.  Проектът позволява да се разгледат тенденциите на европейско, карибско и международно ниво и да имат достъп до широка клиентска база.

3. подкрепа в образоването на млади предприемачи в туризма, които са в началото на своят бизнес проект/ инициатива с публикувани онлайн обучителни модули и видеа за електронна търговия. (Предстои публикуване)

4. подкрепа на съществуващите практики на професионалисти, които подпомагат младежката интеграция, като им предоставят образователни инструменти, адаптирани към подкрепата на отговорни туристически предприемачески инициативи. (Предстои публикуване на Ръководство за ментори (наставници)

5. споделяне на данните и информацията, извлечени от Проучването на възможностите за отговорен туризъм и заетост в полза на младите хора в затруднено положение.

6. идентифициране на ресурсите, международните институции и организации. (Ресурси)

7. повишаване на осведомеността сред целевата аудитория, професионалистите, широката общественост и политиците по отношение на ценностите и проблемите на отговорния туризъм за местното икономическо развитие.

По този начин порталът е истинско пространство за съзряване и мислене, действа като мост между млади предприемачи, съществуващи бизнеси, професионалисти от туристическата индустрия и останалите, стремящи се към младежка интеграция.

ОНЛАЙН УРОЦИ

Целта на проекта „Възползвай се от шанса си, бъди отговорен!“ е от една страна да укрепи предприемаческите ключови умения и знания на младите хора в областта на отговорния туризъм чрез наставничество, неформално образование, консултиране на електронни услуги и уроци по електронна търговия, а от друга страна – предоставя инструменти и ресурси с отворен достъп.

Запознайте се с уроците за отговорен бизнес на

Mylene Colmar (Plume Caraïbe) „Моята стратегия за разпространение“ 

Запознайте се с уроците за отговорен бизнес на

David Martin (Ted Conseil) „Инвестиции, експлоатация и паричен поток: решенията ”

Запознайте се с уроците за отговорен бизнес на Zephrine Royer (Creativ Sün Films)

„Създай своето ниско бюджетно промоционално видео“

Запознайте се с уроците за отговорен бизнес на

Marie-Caroline Boccanfuso (правен експерт) „Правния контекст за уважение на личните данни“

Go Responsible e-tutorials by Synthia Daclinat

„Local tourism, international tourism, Who is our target ?“

Go Responsible e-tutorials by Sonia Onier (web project manager)

„Natural Search Engine Optimization / SEO“

Go Responsible e-tutorials by Louise Renard (Raphaël Concept)

„E-commerce“

ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ В ПАРТНИРАЩИТЕ СТРАНИ

Loading...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

Logo Union Européenne

Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

©2023 All rights reserved - Go responsible - Unlocking the potential of youth entrepreneurship through responsible tourism

Website created by Stephanie Saxemard

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account