TAKE YOUR CHANCE, GO RESPONSIBLE!

Ο στόχος και η φιλοδοξία της Ευρω-Καραϊβικής ψηφιακής πύλης Υπεύθυνου Τουρισμού είναι να δημιουργηθεί η πρώτη μη κερδοσκοπική πύλη για την ανάδειξη πρωτοβουλιών νέων στον τομέα του υπεύθυνου τουρισμού:

1. θα διευκολύνει τη διαδικασία εντοπισμού και την προβολή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, εταιριών και ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών στο πεδίο του υπεύθυνου τουρισμού, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου (χαρτογράφηση υπεύθυνου τουρισμού)

2. θα υπάρχει υποστήριξη στο χώρο εργασίας προς τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον Υπεύθυνο Τουρισμό (από το έργο Take your chance, Go responsible!) και χώρος FORUM για καθέναν από τους συνεργάτες. Οι μέντορες θα κοινοποιούν την εξειδικευμένη γνώση τους και θα δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών. Η διακρατική διάσταση θα επιτρέψει ευρύτερες προοπτικές, αντί για μια πολύ στενή τοπική οπτική, στην οποία θα μπορούσαν να συνηθίσουν οι νέοι αρχάριοι επιχειρηματίες, καθώς δεν γνωρίζουν απόλυτα τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό θα επιτρέψει να δημιουργηθεί αμέσως μια βάση πελατών για την Ευρώπη, την Καραϊβική και τη Διεθνή κοινότητα.

3. Υποστήριξη της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για τους νέους κατά την έναρξη και το αρχικό στάδιο των επιχειρηματικών τους σχεδίων, δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο εκπαιδευτικές ενότητες και εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(Τα εργαλεία σας – επερχόμενα)

4. Ενίσχυση των υφιστάμενων πρακτικών των επαγγελματιών που σχετίζονται με την ένταξη των νέων, παρέχοντάς τους εκπαιδευτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στον τομέα των υπεύθυνων τουριστικών επιχειρηματικών σχεδίων. (Οδηγός καθοδήγησης – Τα εργαλεία σας – επερχόμενα)

5. Προώθηση των στοιχείων και των γνώσεων που προέρχονται από την έρευνα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Υπεύθυνο Τουρισμό και την απασχόληση των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

6. Προσδιορισμός και καταγραφή των οικονομικών πόρων, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, τα διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς. (Πόροι)

7. Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, του κοινού γενικά και των πολιτικών σχετικά με τις αξίες και τα θέματα του Υπεύθυνου Τουρισμού για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.
Με αυτό τον τρόπο, η πύλη είναι ένας πραγματικός χώρος για ωρίμανση και έκφραση ιδεών, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των νέων που θέλουν να συμμετέχουν στο έργο, των υφιστάμενων επιχειρηματιών, των επαγγελματιών της τουριστικής βιομηχανίας και των άλλων οργανισμών που επιδιώκουν την ομαλή ένταξη των νέων.

THE GO RESPONSIBLE E-TUTORIALS

Ο στόχος του «Τake your chance, Go Responsible!
Το πρόγραμμα από τη μία πλευρά δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των νέων στον τομέα του Υπεύθυνου Τουρισμού μέσω της καθοδήγησης, της μη τυπικής εκπαίδευσης,των ηλεκτρονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου και αφετέρου για να παρέχει στους νέους ή υφιστάμενους επαγγελματίες εργαλεία και πόρους ανοιχτής πρόσβασης.

Go Responsible διαδικτυακά σεμινάρια από τη Mylene Colmar (Plume Caraïbe)

«Η στρατηγική μου για προώθηση του έργου μου»

Go Responsible e-tutorials από τον David Martin (Ted Conseil)

«Επενδύσεις, λειτουργία και ταμειακή ροή: οι λύσεις »

Go Responsible διαδικτυακά σεμινάρια από την Zephrine Royer (Creativ Sün Films)

«Δημιουργώντας το δικό σας διαφημιστικό βίντεο χαμηλού προϋπολογισμού»

Go Responsible διαδικτυακάσεμινάρια από τη Marie-Caroline Boccanfuso (Νομικός ειδικός)

«Νομικό πλαίσιο τήρησης των προσωπικών δεδομένων»

Go Responsible e-tutorials by Synthia Daclinat

“Local tourism, international tourism, Who is our target ?”

Go Responsible e-tutorials by Sonia Onier (web project manager)

“Natural Search Engine Optimization / SEO”

Go Responsible e-tutorials by Louise Renard (Raphaël Concept)

“E-commerce”

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Γίνεται φόρτωση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Logo Union Européenne

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του έργου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο εκφράζει μόνο τις απόψεις των συντονιστών του έργου. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

©2022 All rights reserved - Go responsible - Unlocking the potential of youth entrepreneurship through responsible tourism

Website created by Stephanie Saxemard

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account