Проектът

Хартата на Световната туристическа организация уточнява, че развитието на туризма трябва да бъде „екологично поносимо в дългосрочен план, както и икономически жизнеспособно и етично и социално справедливо за местните общности“.
В днешно време в Европа туристическата индустрия дава работа на около 17 милиона души. Неговият глобален принос за икономиката е близо 10% от БВП на Европейския съюз. Европейският туризъм обаче сега е изправен пред няколко предизвикателства, започвайки от постоянната нужда от иновации и подобряване на качеството на своите услуги.
В същото време, с икономическата криза в Европа, равнището на безработица сред младите хора под 25 години достига средно 17,2%. В Мартиника, България и Гърция тези темпове са още по-тревожни: съответно 58,9% (INSEE), 25,90% и 46,5% (UE).
Все още разглеждан като ниша, секторът на устойчивия и отговорен туризъм, който предлага високи възможности за развитие и съживяване на териториите, олицетворява източник на заетост, който остава недостатъчно експлоатиран от младите хора.
Целта на проектът „Възползвай се от шанса си, бъди отговорен!“ е от една страна за укрепване на ключови предприемачески умения и знания за младите хора в областта на отговорния туризъм чрез наставничество, неформално образование, консултиране на електронни услуги и уроци за електронна търговия, а от друга страна предоставя инструменти и ресурси с отворен достъп.

Партньорите

D’ANTILLES ET D’AILLEURS

D’Antilles et D’Ailleurs е неправителствена организация от остров Мартиника, която е координатор на проекта наричан на кратко „Бъди отговорен“.
Организацията работи за обучение и насърчаване на активното и демократично участие най-вече за жени и млади хора с по-малко възможности, като насърчава разнообразието, равенството, приобщаването и борбата срещу дискриминацията в следните посоки:
Обучение: организиране на конференции, семинари, обучителни сесии, междукултурни срещи по тематични въпроси като граждански права, достъп до социални придобивки и активно участие на млади хора и жени в обществения живот.
Създаване на възможности за мобилност и заетост: изпълнение на всички инициативи, превенция и действия в областта на образованието в общността за насърчаване на мобилността и професионалното включване на хора с по-малко възможности, особено чрез насърчаване на предприемачеството.
Повишаване на осведомеността: развитие на партньорства с организации с нестопанска цел и публични институции за извършване на действия за повишаване на осведомеността и борба срещу дискриминацията и изключването.
Сътрудничество и развитие на Организацията на африканските, карибските и тихоокеанските държави (OACPS) чрез изграждане на капацитет и обучение по предприемачество.

Headquarters : Le François, Martinique (France)

Open to the public by appointment only : 63 rue Courbaril, Le Robert, Martinique

Tel: +596 696 71 66 22

Mail: contact(a)dantillesetdailleurs(.)org

website: www.dantillesetdailleurs.org

Facebook 

Twitter

Instagram

Youtube

SOLIDARITY TRACKS

Solidarity Tracks e социална организация с нестопанска цел, която популяризира ценности на устойчивото развитие, правата на човека, обмена на младежка мобилност и междукултурното обучение на местна, национална и европейска основа.

Дейностите на организацията осигуряват подкрепа за личното развитие на хората в рамките на местното устойчиво развитие. Крайната цел на организацията е да разбере връзките, които свързват хората, които ги вдъхновяват и насърчават идеята за равно и взаимно развитие. Solidarity Tracks се фокусира главно върху социално слаби младежи, но включва и деца, родители, семейства, възрастни хора и хора с увреждания в рамките на своите дейности. 

I. Karavela 12, Lefkada 311 00, Grèce

+30 698 162 2910

Bulgarian Association for Alternative Tourism (BAAT)

Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) е неправителствена организация, създадена през 1998 г. Тя обединява малки бизнеси като къщи за гости, семейни хотели, туроператори за специализиран туризъм, дирекции на природни паркове, експерти по отговорен и устойчив туризъм и физически лица.

БААТ е член на мрежата EUROGITES (www.eurogites.org), като по този начин представлява селския туризъм в България и е официален български представител на ECEAT (www.eceat.org). БААТ е известена с развитието и популяризирането на отговорен и устойчив туризъм в България.

Организацията създаде първите стандарти за качество на малките туристически квартири: „Български дом”, стандартът за настаняване в пансиони, семейни хотели и къщи за гости (през 1998 г.) и „Зелена къща”, сертификат за гостоприемство и отговорност в малките места за настаняване.

БААТ организира първото изложение за устойчив туризъм в София, фестивал Зелени дни за натурални продукти, устойчив туризъм и отговорен начин на живот (2010-2016).

Седалище: София 100, бул. Александър Стамболийски 20В, България

Address: Sofia 1000, 20 V, Al. Stamboliiski blvd., Bulgaria

Tel: +359 897 033 860

E-mail: baatbg@gmail.com

Web: www.baatbg.org

©2023 All rights reserved - Go responsible - Unlocking the potential of youth entrepreneurship through responsible tourism

Website created by Stephanie Saxemard

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account