Το έργο

Ο Χάρτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ορίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι «οικολογικά ανεκτή μακροπρόθεσμα, οικονομικά βιώσιμη, καθώς επίσης ηθικά και κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινότητες».
Σήμερα στην Ευρώπη η τουριστική βιομηχανία απασχολεί περίπου 17 εκατομμύρια άτομα. Η παγκόσμια συμβολή της στην οικονομία είναι κοντά στο 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει τώρα πάρα πολλές προκλήσεις ξεκινώντας από τη συνεχή ανάγκη καινοτομίας και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του.
Ταυτόχρονα, με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών φτάνει κατά μέσο όρο στο 17,2%. Στη Μαρτινίκα, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη πιο ανησυχητικά: στο 58,9% (INSEE), στο 25,90% και στο 46,5% (UE) αντίστοιχα.
Εξακολουθεί να θεωρείται ως εξειδικευμένη μορφή τουρισμού, ο τομέας του αειφόρου και υπεύθυνου τουρισμού που προσφέρει υψηλές δυνατότητες για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των εδαφών και που αποτελεί πηγή απασχόλησης, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη από τους νέους.

Οι συνεργάτες

D’ANTILLES ET D’AILLEURS

Η ΜΚΟ D’Antilles et D’Ailleurs με έδρα τη Μαρτινίκα είναι ο συντονιστής του προγράμματος Go Responsible.
Η ένωση εργάζεται για την κατάρτιση και την προώθηση της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής κυρίως για γυναίκες και νέους με λιγότερες ευκαιρίες ενθαρρύνοντας την ποικιλομορφία, την ισότητα, την ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω τεσσάρων βασικών γραμμών:
• Εκπαίδευση: διοργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδριών κατάρτισης, διαπολιτισμικών συναντήσεων σε θέματα όπως τα πολιτικά δικαιώματα, η πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και η ενεργός συμμετοχή των νέων και των γυναικών στη δημόσια ζωή.
• Δημιουργία διόδων προς την επαγγελματική κινητικότητα και την απασχόληση: εφαρμογή όλων των πρωτοβουλιών, πρόληψη και δράση κοινοτικής εκπαίδευσης για την προώθηση της κινητικότητας και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας.
• Ευαισθητοποίηση: ανάπτυξη συνεργασιών με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δημόσιους οργανισμούς για την ανάληψη δράσης για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και του αποκλεισμού.
• Συνεργασία και ανάπτυξη του Οργανισμού κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS) μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.

Headquarters : Le François, Martinique (France)

Open to the public by appointment only : 63 rue Courbaril, Le Robert, Martinique

Tel: +596 696 71 66 22

Mail: contact(a)dantillesetdailleurs(.)org

website: www.dantillesetdailleurs.org

Facebook 

Twitter

Instagram

Youtube

SOLIDARITY TRACKS

Ο οργανισμός Solidarity Tracks είναι ένας πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός πργανισμός, που προωθεί τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανταλλαγών κινητικότητας των νέων και της διαπολιτισμικής μάθησης σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή βάση.
Οι δράσεις των Solidarity Tracks στηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων εντός της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Ο απώτερος σκοπός της οργάνωσης είναι να ενισχύσει τους δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους, που τους εμπνέουν και να ενθαρρύνουν την ιδέα μιας ίσης και αμοιβαίας ανάπτυξης. Ο οργανισμός επικεντρώνεται κυρίως σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους, αλλά περιλαμβάνει επίσης παιδιά, γονείς, οικογένειες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες εντός των δραστηριοτήτων του.

I. Karavela 12, Lefkada 311 00, Grèce

+30 698 162 2910

Bulgarian Association for Alternative Tourism (BAAT)

Η Βουλγαρική Ένωση Εναλλακτικού Τουρισμού (BAAT) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998. Συνδέει οικογενειακούς ξενώνες, οικογενειακά ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες για εξειδικευμένο τουρισμό, διαχειριστές φυσικών πάρκων, εμπειρογνώμονες στον υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό και μεμονωμένα άτομα.
Η BAAT είναι μέλος του δικτύου EUROGITES (www.eurogites.org), εκπροσωπώντας τον αγροτικό τουρισμό στη Βουλγαρία και είναι ο επίσημος Βούλγαρος εκπρόσωπος του ECEAT (www.eceat.org). Η BAAT φημίζεται για την ανάπτυξη και την προώθηση υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού στη Βουλγαρία.
Ο οργανισμός δημιούργησε τα πρώτα πρότυπα ποιότητας για μικρά τουριστικά καταλύματα: «Bulgarski Dom», το πρότυπο για διαμονή σε οικοτροφεία, οικογενειακά ξενοδοχεία και ξενώνες (το 1998) και «Green Lodge», καθώς επίσης και ένα πιστοποιητικό φιλοξενίας και βιώσιμης διοίκησης για διακοπές.
Η BAAT διοργάνωσε την πρώτη έκθεση βιώσιμου τουρισμού στη Σόφια, την έκθεση Green Days για φυσικά προϊόντα, τον αειφόρο τουρισμό και τον υπεύθυνο τρόπο ζωής (2010-2016).

Address: Sofia 1000, 20 V, Al. Stamboliiski blvd., Bulgaria

Tel: +359 897 033 860

E-mail: baatbg@gmail.com

Web: www.baatbg.org

©2022 All rights reserved - Go responsible - Unlocking the potential of youth entrepreneurship through responsible tourism

Website created by Stephanie Saxemard

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account